Pesterzsébeti Polgárőrség

A Pesterzsébeti Polgárőrség 1995-ben, a működési területén lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében, társadalmi bűn- és balesetmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint tűz- és katasztrófavédelmi céllal megalakult polgárőr egyesület.

A tagság jelenlegi létszáma 22 fő, akik elsődlegesen a több mint 12 km2 területű, több mint 65 ezer fő lélekszámú Budapest XX. kerületében, PESTERZSÉBETEN látnak el szolgálatot.

A ránk bízott feladatokat, a szolgálatainkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látjuk el.

Munkánkat pártoktól függetlenül, önkéntesen, politikamentesen végezzük.

Egyesületünk nem profit orientált, a befizetett tagdíjból, a pályázaton nyert pénzből gazdálkodunk. Ezúton is kérjük a céljainkkal egyetértő embereket, vállalkozókat, társaságokat, szervezeteket, hogy minden lehetséges módon anyagi és tárgyi eszközzel, szolgáltatásaikkal támogassák az egyesületünket.

A Pesterzsébeti Polgárőrség nagy szeretettel fogadja a közösségi szolgálatra jelentkező, a XX. kerület és a környékén élők (itt lakók, dolgozók, tanulók) közösségének nagyobb biztonságáért, nyugalmáért a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes tevékenységet végző, tenni akaró állampolgárokat, diákokat.

A polgárőrségnél végzett közösségi szolgálat során részt vehetsz a mindennapi életünkben, oktatásainkon, képzéseinken, a kerület környezetvédelmi és drog ellenes programjaiban, megismerheted életünket, tevékenységünket. Végezhetsz adminisztratív munkát, internetes kutatásokat, segíthetsz a prezentációink, szórólapjaink összeállításában, terjesztésében és részt vehetsz velünk rendezvényeken, a polgárőri tevékenységet népszerűsítő programokon.

Ha a közösségi szolgálaton túl szívesen tagja lennél az egyesületünknek, akkor 18. éves kor betöltéséig ifjú polgárőrként, utána felnőtt polgárőrként csatlakozhatsz hozzánk vagy szerződéssel önkéntes munkát vállalhatsz nálunk.


“A Pesterzsébeti Polgárőrség a működési területén lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében, - társadalmi bűn- és baleset- megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, valamint tűz- és katasztrófavédelmi céllal - megalakult polgárőr egyesület.”

A civil szervezetet a Fővárosi Törvényszék 6416 számon - PK.60409/1995/2 határozattal - 1995.04.26-án vette nyilvántartásba.

Civil Információs Portál (http://civil.info.hu/civil-szervezetek)